struna tražilica

image shadow

plastificiranje

oblaganje karte ili drugoga papira prozirnim zaštitnim slojem radi bolje zaštite i veće trajnosti

geodezija

ploha

skup točaka prostora čije su koordinate funkcije dvaju parametara u i v pretpostavljajući da te funkcije imaju derivacije do nekoga reda

geodezija

ploha referentnoga elipsoida

ploha prihvaćenoga Zemljina elipsoida na koju se svode rezultati geodetskih mjerenja i s pomoću koje se obavljaju geodetska računanja kada se ne može zanemariti zakrivljenost Zemlje

geodezija

plošni tisak

postupak kod kojega je tiskovna površina u istoj ravnini sa slobodnom površinom

geodezija

početni meridijan

meridijan prema kojemu se određuje geografska dužina

geodezija

podatak o autorskome pravu

izvanokvirni podatak na karti koji se odnosi na autorsko pravo

geodezija

podatak o ispravcima

izvanokvirni podatak o vrsti ispravaka i dopuna, vremenu kad su provedene, podrijetlu i načinu prikupljanja dopuna i ispravaka te imenu organizacije ili osobe koja ih je dopunila i ispravila

geodezija

podatak o izdanju

izvanokvirni podatak o tiskari koja je tiskala kartu i mjestu izdanja

geodezija

podatak o izmjeri

izvanokvirni podatak o načinu i mjerilu snimanja te vremenu izmjere

geodezija

podatak o izradbi karte

izvanokvirni podatak o imenu organizacije ili autora koji su sastavljali i oblikovali kartu, podrijetlu i oznakama kartografskoga materijala te vremenu prikupljanja materijala i umnožavanju

geodezija