struna tražilica

image shadow

normativna generalizacija

ravnomjerno poopćivanje jednako velikih i vrijednih objekata sadržaja karte koje se izvodi prema donesenoj normi

geodezija

nosač crteža

materijal na kojemu se izrađuje kartografski crtež

geodezija

nulta nivo-ploha mora

nulta nivo-ploha koja odgovara prihvaćenu srednjem vodostaju mirna mora od koje se računaju nadmorske visine

geodezija