struna tražilica

image shadow

kartografska projekcija

preslikavanje plohe kojom se u kartografiji aproksimira ploha Zemlje, nebeskih tijela i nebeskoga svoda u ravninu

geodezija

kartografska reprodukcija

dio kartografije koji obuhvaća obradbu terenskoga izvornika ili sastavljačkoga izvornika karte koja je nužna za njihovo umnožavanje

geodezija

kartografska služba

organizacija koja se brine o izradbi ili izdavanju službenih karata

geodezija

kartografska vizualizacija

skup alata i tehnika za analizu prostornih podataka s pomoću interaktivne vizualizacije

geodezija

kartografske projekcije Republike Hrvatske

kartografske projekcije za izradbu službenih karata Republike Hrvatske

geodezija

kartografski crtež

crtež koji nastaje pri izradbi karte

geodezija

kartografski informacijski sustav

računalni sustav za izradbu karata

geodezija

kartografski ključ

kartografski sustav znakova koji se rabi pri izradbi analogne karte

geodezija

kartografski papir

papir visoke kvalitete izrađen od prvorazrednih sirovina, velike čvrstoće i osobito izdržljiv pri savijanju

geodezija

kartografski plagijat

cjelovito ili djelomično prisvajanje ili kopiranje tuđe karte bez odgovarajućega priznanja izvornoga autorstva ili izvornika

geodezija