struna tražilica

image shadow

geoinformacije

prostorne informacije s obzirom na položaj na Zemlji

geodezija

geoinformatika

znanstvena disciplina koja kao temelj geoinformacijskih sustava obuhvaća temelje digitalnih metoda prikupljanja prostornih podataka, modeliranje prostornih informacija, metode apstrakcije i generalizacije geopodataka, osobitosti prostornih i prostorno-vremenskih baza podataka, matematičko-statističku obradbu geopodataka i osmišljavanje usluga utemeljenih na lokaciji korisnika

geodezija

geokodiranje

pridruživanje objektu podataka o njegovu položaju u prostoru

geodezija

geološko kartiranje

izmjera i prikaz geoloških podataka

geodezija

geometrijska signatura

signatura izvedena iz osnovnih geometrijskih likova

geodezija

geomorfološka karta

tematska karta na kojoj su prikazani zemljišni oblici s obzirom na njihov postanak i razvoj do sadašnjega stanja

geodezija

geoplastika

reljefno prikazivanje Zemljine površine

geodezija

geopodatci

prostorni podatci s obzirom na položaj na Zemlji

geodezija

geoprostor

Zemljin zračni omotač, njezine vode, stjenovita kora i živa bića na njoj

geodezija

georama

veliki globus u koji čovjek može ući i promatrati prikaz Zemljine površine iz njezine unutrašnjosti

geodezija