struna tražilica

image shadow

ažurirana pomorska karta

pomorska karta sa svim unesenim promjenama i dopunama objavljenima u Oglasima za pomorce nakon nadnevka njezina tiskanja

geodezija

bakropis

otisak dobiven postupkom bakropisa

geodezija

bakropis

grafički postupak koji se izvodi radiranjem crteža na bakrenoj ploči

grafička tehnologija

bakrorez

grafički postupak pri kojemu se crtež urezuje u bakrenu ploču

grafička tehnologija

bakrorez

otisak dobiven postupkom bakroreza

geodezija

bakrotisak

duboki tisak kod kojega je tiskovna forma izrađena od bakra

geodezija

batimetrija

mjerenje i analiziranje dubine vodenih površina

geodezija

batimetrijska karta

tematska karta na kojoj je prikazan podvodni reljef hipsometrijskom ljestvicom boja, najčešće u bojama ili tonovima jedne boje

geodezija

bijela karta

pomoćna pomorska karta na kojoj je uz okvir ucrtana samo mreža paralela i meridijana

geodezija

binormala

pravac koji prolazi zadanom točkom prostorne krivulje i okomit je na oskulacijsku ravninu

geodezija