struna tražilica

image shadow

privjetrinska uzda spinakera

uzda pričvršćena za privjetrinski rogalj spinakera

brodogradnja

privjetrište

duljina otvorenoga morskog područja ili razmjerno jednolikoga kopnenog terena na kojemu je mjerena od određene točke u smjeru uz vjetar

geofizika

privremene mjere

mjere koje prije pokretanja ili tijekom parničnoga, ovršnoga ili upravnoga postupka sud određuje s ciljem osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja na njegov prijedlog

pravo

privremeni upisni list

upisni list koji se izdaje brodu nabavljenomu u inozemstvu prije njegova upisa u upisnik brodova druge zemlje

pravo

privremeno zaustavljanje broda

privremena mjera koja se određuje za tražbine koje proizlaze iz štete prouzročene sudarom broda čije se zaustavljanje traži ili štete prouzročene tim brodom na koji drugi način

pravo

prizemna vremenska karta

vremenska karta koja sadržava meteorološke elemente i pojave dobivene prizemnim motrenjima i mjerenjima s kopnenih i brodskih meteoroloških postaja

geofizika

prizemno smicanje vjetra

vertikalno smicanje vjetra zbog blizine čvrste podloge

geofizika

priznata organizacija

organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koju je ovlastilo Ministarstvo mora za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te koja obuhvaća obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava

pravo

priznata organizacija za sigurnosnu zaštitu

pravna osoba koja ispunjava uvjete utvrđene pravilnikom ISPS i mjerodavna je za sigurnosnu zaštitu

tehnologija prometa i transport

progib broda

svinuće trupa broda koje prouzročuje suvišak težine u odnosu na uzgon na sredini broda

brodogradnja