struna tražilica

image shadow

pritezno vitlo

uređaj za vezivanje broda užetom

brodogradnja

privezište

dio vodenoga prostora i dio obale uređen za pristajanje plovnih objekata i opremljen priveznim sustavom

tehnologija prometa i transport

privezni kolut

metalni kolut ugrađen u obalni zid za vezivanje priveznoga užeta

tehnologija prometa i transport

privezno uže

uže koje služi za vezivanje broda uz obalu, drugi brod ili plovni objekt

tehnologija prometa i transport

prividni metacentar

sjecište smjerova uzgona za pojedini kut nagiba sa simetralom broda

brodogradnja

prividni vjetar

vjetar jednak vektorskomu zbroju vjetra i brzine jedrilice

tehnologija prometa i transport

privilegij na stvarima ukrcanima na brodu

oblik zakonskoga založnog prava kojim tražbine osigurane tim pravom imaju prednost u naplati pred svim drugim pravima

pravo

privjesci

konstrukcijski dijelovi izvan brodske forme

brodogradnja

privjetrina

strana plovila okrenuta vjetru

tehnologija prometa i transport

privjetrinska magla

magla koja se stvara na privjetrinskoj strani brda zbog prisilnoga dizanja zraka

geofizika