struna tražilica

image shadow

kvazikristal

vrlo brzo kaljena slitina s lokalnom uređenošću koja ne odgovara nijednoj prostornoj skupini kristala što slijedi iz elektronske difrakcijske slike slitine

fizika

kvazistatička aproksimacija

aproksimacija u kojoj je trajanje sudara puno dulje od vremena između dvaju sudara

fizika