struna tražilica

image shadow

prikaz relativnoga kretanja broda

prikaz pri kojemu brod u središtu radarskoga zaslona miruje dok se promatrani objekti pomiču relativnim brzinama i relativnim kursovima

geodezija

primatelj

osoba koja je na temelju ugovora o prijevozu stvari morem ovlaštena primiti stvari od prijevoznika

pravo

pripadak broda

stvar koja prema namjeni trajno služi uporabi na brodu i kada je od njega privremeno odvojena

pravo

pripona

čelično uže koje bočno spaja vrh ili dio jarbola s palubom ili dijelove jarbola odvojene križem

brodogradnja

prirub

pojas nosača ili koljena izrađen svijanjem slobodnoga kraja struka nosača ili koljena

brodogradnja

prispjeli brod

brod unutar određenoga geografskog i pravnog područja spreman u kratkome roku pristati uz određeni vez ili biti usidren na određenoj udaljenosti od veza u trenutku kada je predao pismo spremnosti i dobio slobodni promet od lučkih vlasti

pravo

pristajanje

prilaženje plovnoga objekta vezu

tehnologija prometa i transport

priteg deblenjaka

konop sa sustavom kolotura koji povezuje deblenjak s jarbolom

tehnologija prometa i transport

priteg deblenjaka spinakera

konop sa sustavom kolotura koji zadržava deblenjak spinakera pod željenim kutom prema jarbolu

brodogradnja

priteg jedra za palubu

konop sa sustavom kolotura koji služi za ugađanje napetosti prednjega poruba glavnoga ili prednjega jedra

tehnologija prometa i transport