struna tražilica

image shadow

svjetlosni izvor

tijelo ili tvar koja emitira vidljivu svjetlost

fizika

svjetlosni tok

ukupni tok koji u prostorni kut emitira točkasti izvor svjetlosti

fizika

svjetlosnost

omjer svjetlosne učinkovitosti i njezine najveće vrijednosti

fizika

svjetljivost

omjer jakosti širokoga plošnog izvora svjetlosti i ploštine projekcije svjetleće površine okomite na smjer gledanja

fizika

svojstvene vrijednosti

diskretne vrijednosti energije ili drugih veličina stacionarnih stanja dobivene rješavanjem Schrödingerove jednadžbe u kvantnoj mehanici

fizika

svojstveno stanje

rješenje Schrödingerove jednadžbe koje opisuje zadani kvantnomehanički sustav

fizika