struna tražilica

image shadow

svjetleća cijev

staklena cijev s najmanje dvjema elektrodama ispunjena kakvim plinom pod sniženim tlakom u kojoj pri električnome izbijanju nastaju svjetlosne pojave

interdisciplinarne prirodne znanosti

svjetleća dioda

sićušna p-n poluvodička dioda koja emitira svjetlost

fizika

svjetlilo

tijelo ili naprava koja pod određenim uvjetima odašilje svjetlost

fizika

svjetlootpuštanje

izbacivanje elektrona iz materijala u fotoelektričnom učinku

fizika

svjetlosna egzitancija

omjer svjetlosnoga toka što ga emitira neka površina i njezine ploštine

fizika

svjetlosna godina

jedinica za duljinu u astronomiji koja je jednaka udaljenosti koju svjetlost u vakuumu prijeđe za jednu godinu

fizika

svjetlosna jakost

osnovna veličina sustava SI, jednaka omjeru svjetlosnoga toka koji točkasti izvor emitira u prostorni kut i toga prostornoga kuta

fizika

svjetlosna množina

vremenski integral svjetlosnoga toka

fizika

svjetlosna učinkovitost

omjer ukupnoga svjetlosnoga toka izvora i uložene snage, karakteristična veličina koja ovisi o vrsti i tipu izvora

fizika

svjetlosna zraka

zraka okomita na valnu frontu vala svjetlosti kojom je prikazan idealizirani slučaj tankoga snopa vidljive svjetlosti ili drugoga elektromagnetskog zračenja

fizika