struna tražilica

image shadow

sustav

skup stvarnih ili zamišljenih objekata ili pojmova koji zajedno čine povezanu cjelinu

fizika

sustav centra mase

koordinatni sustav s ishodištem u centru mase sustava čestica ili tijela

fizika

sustav jedinica CGS

zastarjeli sustav jedinica koji se temelji na osnovnim jedinicama: centimetru, gramu i sekundi za tri temeljne fizikalne veličine: duljinu, masu i vrijeme

fizika

sustav jedinica MKS

sustav jedinica koji se temelji na osnovnim jedinicama metar, kilogram i sekunda za tri temeljne fizikalne veličine: duljinu, masu i vrijeme

fizika

sustav pukotina

optička naprava koja se u rendgenskoj difrakciji upotrebljava za dobivanje usmjerenoga snopa rendgenskih zraka pravokutnoga ili maloga kružnog presjeka i male divergencije

fizika

sustavna pogreška

pogreška koja se ne mijenja pri ponavljanju mjerenja

fizika

suzivanje

pojava lokaliziranog smanjenja presjeka materijala tijekom plastične deformacije

fizika

svemir

sva tvar i energija u prostorvremenu

fizika

svitak

zavojnica koja ima oblik izduženoga valjka

fizika

svjetiljka

uređaj koji osvjetljuje

interdisciplinarne prirodne znanosti