struna tražilica

image shadow

kvantitativna reakcija

kemijska reakcija u kojoj je ravnoteža izrazito pomaknuta u smjeru stvaranja produkta reakcije

kemija

kvantni brojevi

skup brojčanih vrijednosti koje predstavljaju rješenja Schrödingerove valne funkcije za vodikov atom

kemija

kvarterni amonijevi spojevi

derivati amonijevih spojeva u kojima su sva četiri vodikova atoma vezana na dušik zamijenjena hidrokarbilnim skupinama

kemija

kvaternarna struktura bjelančevina

prostorni raspored nastao udruživanjem više bjelančevina tercijarne strukture

kemija