struna tražilica

image shadow

automatski injektor

programirana naprava vođena računalom za unošenje uzorka u kromatografski sustav

kemija

autooksidacija

spontano reagiranje s atmosferskim kisikom bez visokih temperatura i bez vidljiva izgaranja

kemija

autoprotoliza

reakcija u kojoj se od dviju istovrsnih molekula jedna ponaša kao kiselina, a druga kao baza

kemija

azani

zasićeni aciklički dušikovi hidridi

kemija

azeotrop

smjesa dviju ili više tekućina u stalnome međusobnom omjeru koji se ne može promijeniti običnom destilacijom s vrelištem nižim od njezinih sastojaka

kemija

azeotropna destilacija

destilacija kod koje se u smjesu tekućih sastojaka dodaje novi sastojak koji se s postojećima ne miješa, nego s jednim od njih daje heterogeni azeotrop nižega vrelišta od destilirana sastojka

kemija

azidi

spojevi koji sadržavaju azidnu skupinu najčešće vezanu na ugljikov atom ili su soli dušične kiseline

kemija

azini

kondenzacijski produkti dvaju molova karbonilnoga spoja s jednim molom hidrazina

kemija

azlaktoni

ciklički esteri s jednom iminoskupinom u prstenu

kemija

azo-imidi

N-imidi azo-spojeva rezonantne strukture

kemija