struna tražilica

image shadow

zadržavanje konfiguracije

kemijska promjena u kojoj je konfiguracija produkta jednaka konfiguraciji polazne molekule

kemija

zaglađivanje

postupak dobivanja glatke i sjajne površine papira na stroju za zaglađivanje

temeljne tehničke znanosti

zaglađivanje podataka

statistički postupak smanjivanja slučajnih odstupanja u nizu mjerenja pronalaženjem krivulje koja najbolje aproksimira zadane podatke

kemija

zakon o nezavisnoj migraciji iona

zakon kojim se utvrđuje da je u beskonačno razrijeđenim otopinama granična molarna provodnost elektrolita jednaka zbroju granične molarne ionske provodnosti kationa i aniona

kemija

zakon o očuvanju mase

zakon kojim se tvrdi da je masa produkata kemijske reakcije jednaka masi reaktanata

kemija

zakrivljena strelica s glavom

strelica kojom se označuje prijenos elektronskoga para u reakcijskome mehanizmu

kemija

zakrivljena strelica s poluglavom

strelica kojom se označuje prijenos jednoga elektrona u reakcijskome mehanizmu

kemija

zasićena kalomelna elektroda

kalomelna elektroda u kojoj je elektrolit zasićena otopina kalijeva klorida

kemija

zasićena otopina

otopina u kojoj je koncentracija otopljene tvari u ravnoteži s koncentracijom neotopljene tvari pri određenoj vrijednosti temperature i tlaka

kemija

zasićene masne kiseline

masne kiseline koje sadržavaju lance ugljikovih atoma međusobno vezanih jednostrukom kovalentnom vezom

kemija