struna tražilica

image shadow

vrijeme preleta

mjera brzine elektrona kojom se u spektrometriji masa određuje omjer mase i naboja

kemija

vrijeme zadržavanja

vrijeme koje razlučeni sastojak provede u kromatografskome sustavu

kemija

vrpca

područje kromatografskoga sloja na kojemu se nalazi jedan sastojak ili više sastojaka uzorka

kemija

vrpčasti spektar

spektar koji se dobiva nakon prolaska zračenja kroz uzorak koji apsorbira samo pri nekim valnim duljinama

kemija

wall-jet elektroda

naprava u kojoj se otopina analita uštrcava pod povećanim tlakom okomito prema osjetilnoj površini indikatorske elektrode

kemija

Westonov članak

galvanski članak sastavljen od dviju referentnih elektroda

kemija

Yankeejev valjak

valjak velikih dimenzija mehanički i kemijski otporne glatke površine za dobivanje sjaja neprekinute papirnate vrpce

strojarstvo

Z-izomerija

geometrijska izomerija kod koje su na ugljikovim atomima dvostruke veze vezana tri ili četiri supstituenta, od kojih su supstituenti većega prioriteta, prema Cahn-Ingold-Prelogovim pravilima prednosti, na istoj strani dvostruke veze

kemija

z-test

statistički test kojim se u međulaboratorijskoj procjeni kvalitete utvrđuje zadovoljava li pojedini laboratorij tražene zahtjeve

kemija

zadržano vrijeme

vrijeme zadržavanja pokretne faze u kromatografskome sustavu

kemija