struna tražilica

image shadow

pseudonim

fiktonim koji se odnosi na čovjeka

filologija

pseudoprijevod

tekst koji se u određenoj kulturi doživljava kao prijevod, no naslov i autor teksta izmišljeni su i nikad nisu postojali

filologija

psiholingvistika

znanost koja se bavi istraživanjem procesa usvajanja, razumijevanja i obrade te uporabe prvoga i inoga jezika

filologija

psihoonomastika

područje onomastike posvećeno istraživanju imena s psiholingvističkoga gledišta

filologija

publicistički stil

funkcionalni stil javnoga priopćavanja kojim se pišu tekstovi za dnevne novine, časopise i ostale tiskovine, internetske portale te koji se upotrebljava na radiju i televiziji, srednji je funkcionalni stil s obzirom na odnos prema normi

filologija

pučka etimologija

povezivanje dviju etimološki nesrodnih riječi koje govornici nekoga jezika smatraju značenjski i podrijetlom povezanima

filologija

punoznačnica

riječ koja ima leksičko i gramatičko značenje

filologija