struna tražilica

image shadow

ožiljak

tvorevina koja nastaje nakon cijeljenja oštećena ili ranjena tkiva

temeljne medicinske znanosti

ožiljkasti pemfigoid

kronična autoimuna vezikulobulozna bolest obilježena vredovima koji prelaze u ožiljke, najprije na usnoj sluznici, a zatim na sluznici oka i na koži

dentalna medicina