struna tražilica

image shadow

asparaginska kiselina

neesencijalna, negativno nabijena aminokiselina, čest sudionik aktivnoga mjesta enzima i važan član Krebsova ciklusa

kemija

astat

kemijski element atomskoga broja 85, 6. periode i 17. skupine, dobiven bombardiranjem bizmuta alfa-česticama

kemija

atomska apsorpcijska spektrometrija

analitička tehnika kojom se određuje koncentracija metala neovisno o molekulskim oblicima u kojima se oni u uzorku nalaze

kemija

atomska emisijska spektrometrija

emisijska tehnika kojom se određuju kemijski elemenati pri čemu je položaj linije u spektru karakteristika atoma određenoga elementa, a intenzitet linije njegove koncentracije

kemija

atomska orbitala

jednoelektronska valna funkcija koja predstavlja rješenje Schrödingerove jednadžbe za atom

kemija

atomska spektrometrija

skupni naziv za spektrometrijske tehnike kemijske analize temeljene na energetskim promjenama koje se događaju u atomima kao učinak apsorpcije ili emisije elektromagnetskoga zračenja

kemija

atomski broj

broj protona u atomskoj jezgri atoma ili broj elektrona u neutralnome atomu

kemija

autokataliza

pojava da produkt kemijske reakcije sam pospješuje njezin daljnji tijek

kemija

autoklav

hermetički zatvorena metalna naprava za izvođenje kemijskih reakcija na visokoj temperaturi i pod povišenim tlakom

kemija

automatska bireta

bireta koja se iz boce sa standardnom otopinom puni potiskivanjem s pomoću tlaka zraka

kemija