struna tražilica

image shadow

prototip tipičnoga slučaja

prototip kojim se koristimo kako bismo na temelju tipičnoga predstavnika kategorije izvukli lake zaključke o svim predstavnicima kategorije i kad nemamo nikakvu specifičnu kontekstnu informaciju

filologija

prozodem

osnovna jedinica u prozodiji

filologija

prozodija

područje fonologije koje proučava i opisuje naglaske, dužinu slogova te intonaciju

filologija

prozor pozornosti

metaforički izraz kojim se ukazuje na stupanj mogućnosti neovisne konceptualizacije određene događajne strukture

filologija

prozor pozornosti

vrsta uzorka pozornosti koji upravlja distribucijom pozornosti u sustavu pozornosti eksplicitnim spominjanjem dijela ili dijelova događaja i ispuštanjem drugih dijelova

filologija

prva palatalizacija

glasovna promjena u kojoj se jedrenici k, g, h ispred e, i, ę, ê (< ē), ь zamjenjuju nepčanicima č, ž, š

filologija

prvi aktant

aktant koji obavlja radnju

filologija

prvi jezik

jezik kojemu je pojedinac izložen od rođenja

filologija

prvopotvrđenica

prva potvrda neke riječi u hrvatskome jeziku

filologija

pseudoanglizam

riječ ili koji drugi element engleskoga podrijetla koji s drugim naizgled engleskim elementom čini cjelinu koja ne postoji u engleskome jeziku

filologija