struna tražilica

image shadow

sudarno širenje linije

širenje spektralne linije uzrokovano sudarima

fizika

sufokusna pretražna laserska mikroskopija

mikroskopija koja nakon laserskoga oslikavanja uzorka omogućuje rekonstrukciju trodimenzijske slike uzorka

fizika

suhi članak

galvanski članak u kojemu je elektrolit u amorfnome čvrstom stanju sličnom pasti

fizika

sumjerljivost

pojava da je omjer modulacija dviju kristalnih faza cijeli broj

fizika

Sunce

zvijezda u središtu Sunčeva sustava

fizika

Sunčev sustav

sustav povezan gravitacijskom silom koji se sastoji od Sunca, osam planeta i mnoštva malih tijela

fizika

Sunčev vjetar

plazma vrlo male gustoće koju kao struju nabijenih čestica emitira Sunce u svim smjerovima

fizika

Sunčeve pjege

privremena pojava na Suncu koja se opaža kao vidljive tamne mrlje u usporedbi sa okolnim područjem

fizika

suosni kabel

kabel koji se sastoji od vodljive žice obložene izolatorom koji je obložen drugim vodičem, a služi za prijenos signala visokih frekvencija

fizika

superionski vodič

vodič u kojemu se električni naboj, odnosno električna struja prenosi ionima

fizika