struna tražilica

image shadow

arsinske kiseline

oksid arsinaste kiseline i spojevi iz nje izvedeni zamjenom jednoga ili obaju vodikovih atoma hidrokarbilnim skupinama

kemija

arsonaste kiseline

kiseline izvedene iz arsina supstitucijom dvaju vodikovih atoma dvjema hidroksilnim skupinama i spojevi iz nje izvedeni zamjenom preostaloga vodikova atoma hidrokarbilnom skupinom

kemija

arsonijevi spojevi

soli i hidroksidi koji sadržavaju tetrakoordinirani arsonijev ion i pripadajući anion

kemija

arsonske kiseline

oksid arsonaste kiseline i spojevi iz nje izvedeni zamjenom preostaloga vodikova atoma hidrokarbilnom skupinom

kemija

arsorani

mononuklearni hidrid arsena i spojevi iz njega izvedeni zamjenom barem jednoga vodikova atoma hidrokarbilnom skupinom

kemija

asimetrična indukcija

nastajanje jednoga enantiomera ili dijastereoizomera u višku u odnosu na drugi tijekom kemijske reakcije

kemija

asimetrična pretvorba

pretvorba racemata u čisti enantiomer ili u smjesu u kojoj prevladava jedan enantiomer, odnosno pretvorba dijastereoizomerne smjese u čisti dijastereoizomer ili u smjesu dijastereoizomera u kojoj preteže jedan dijastereoizomer

kemija

asimetrični potencijal

razlika potencijala kroz membranu ionski selektivnih elektroda koja se pojavljuje zbog nesimetričnosti njihovih površina

kemija

asimetrični ugljikov atom

ugljikov atom na koji su vezana četiri različita atoma ili skupine

kemija

asparagin

neesencijalna aminokiselina čija je amidna skupina bočnoga lanca glavno mjesto N-glikozilacije bjelančevina u čiji sastav ulazi

kemija