struna tražilica

image shadow

propust

poteškoća u izvedbi u inome jeziku

filologija

PROSTOR

temeljna konceptualna domena koja se sastoji od tvari i mjesta koje ta tvar zauzima

filologija

prostorna deiksa

deiksa kojom se upućuje na prostorne odnose unutar iskaza s obzirom na sudionike i sadržaj iskaza

filologija

prostorna scena

jezikom kodirana jedinica prostornoga iskustva koja se oblikuje na temelju četiriju parametara: lika, referentnoga objekta, područja i potencijalnoga sekundarnog referentnog objekta

filologija

prostorni odnos

odnos između lika i referentnoga objekta utemeljen na prostorno-geometrijskim značajkama

filologija

proširenje značenja

povećanje broja značenja ili značenjskih polja replike nakon udomaćenja u jeziku primaocu

filologija

proširenje značenjskoga polja

povećanje opsega značenjskoga polja replike u odnosu na opseg značenjskoga polja modela

filologija

proteza

dodavanje glasa na početku riječi

filologija

prototip

neuronska struktura koja omogućuje inferencijsko ili imaginativno djelovanje u odnosu na kategoriju

filologija

prototip idealnoga slučaja

prototip kojim se koristimo za vrednovanje članova kategorije u odnosu na idealni konceptualni standard

filologija