struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

kritičko izdanje

izdanje djela zasnovano na znanstvenome istraživanju i analizi ranijih izdanja, rukopisa i dokumenata vezanih uz djelo koje često uključuje opsežne komentare priređivača

informacijske i komunikacijske znanosti

kritičko knjižničarstvo

međunarodni knjižničarski pokret koji u središte razmatranja stavlja društvenu pravednost i brigu za ljuska prava

informacijske i komunikacijske znanosti

kronogram

kratak tekst na naslovnoj stranici ili na kraju knjige u kojemu pojedina tipografski istaknuta slova označuju rimske brojke za godinu izdavanja

informacijske i komunikacijske znanosti

kulturna baština

kulturna dobra naslijeđena iz prošlosti koja treba zaštititi i očuvati

informacijske i komunikacijske znanosti

kulturni identitet

jedinstvenost i autentičnost određene kulture te pripadnost pojedinca ili društvene skupine toj kulturi

informacijske i komunikacijske znanosti

kulturno dobro

oblik ljudskoga stvaralaštva prepoznat i prihvaćen kao kulturna vrijednost koju treba čuvati

informacijske i komunikacijske znanosti

kulturnobaštinska ustanova

ustanova čija je zadaća prikupljanje, obrada, čuvanje te davanje na korištenje predmeta kulturne baštine

informacijske i komunikacijske znanosti

kumulativna bibliografija

kombinacija tekuće i retrospektivne bibliografije

informacijske i komunikacijske znanosti

kupnja

nabava knjižnične građe kod koje knjižnica kupuje građu od fizičke ili pravne osobe i unosi je u svoj fond

informacijske i komunikacijske znanosti

kurziv

tipografsko pismo kosih, udesno nagnutih slova

informacijske i komunikacijske znanosti