struna tražilica

image shadow

prvi stup

stup u strukturi Europske unije koji se odnosio na gospodarsku i socijalnu politiku i politiku zaštite okoliša te na način integracije Europskih zajednica

Prvostupanjski sud Europskih zajednica

sud osnovan 1989. radi jačanja zaštite interesa osoba kao pojedinaca u EZ-u, a nakon prihvaćanja Ugovora iz Lisabona preimenovan u Sud s proširenim ovlastima

pravo

puna usklađenost

dosegnuta usklađenost u nekome pravnom području države članice koja je u potpunosti zadovoljavajuća za implementaciju prava EU-a

pravo