struna tražilica

image shadow

strukturni motiv

strukturna jedinka koja odražava kemijski sastav uzorka i koja primjenom simetrijskih operacija izgrađuje kristal

fizika

strukturno osjetljivo svojstvo

fizičko svojstvo kristala izrazito ovisno o kristalnoj strukturi odnosno o udjelu stranih atoma

fizika

struna

hipotetični objekt čijim se modovima titranja objašnjavaju sve čestice i međudjelovanja

fizika

stupanj slobode

moguće stanje fizikalnoga sustava opisano parametrom koji određuje oblik u kojemu se pojavljuje energija sustava

fizika

stvaranje dislokacijskoga koljena

deformacija kristala koja ne uključuje klizanje ravnina

fizika

stvaranje jezgre

stvaranje nakupine atoma s prostornom periodičnošću kao početne osnove za rast kristala u prezasićenoj čvrstoj ili tekućoj otopini, prezasićenoj pari ili u brzo ohlađenoj taljevini

fizika

subatomske čestice

čestice koje su manje od atomskih dimenzija

fizika

sudar

događaj pri kojemu se tijela u gibanju približe ili dodirnu te uzajamno djeluju silom, što dovodi do promjene njihova stanja gibanja

fizika

sudarna ionizacija

proces suprotan sudarnoj rekombinaciji

fizika

sudarna rekombinacija

spajanje iona i elektrona te stvaranje neutralne čestice uz prisutnost treće čestice

fizika