struna tražilica

image shadow

prosječna gustoća

gustoća nehomogenoga tijela jednaka omjeru ukupne mase i ukupnoga obujma tijela

fizika

prosječna vrijednost

očekivana vrijednost neke varijable x koja je izračunana statističkim metodama

fizika

prosječno ubrzanje

omjer promjene brzine gibanja čestice i pripadnoga vremenskog intervala

fizika

prostorna dijagonala

dužina određena dvama najudaljenijim vrhovima paralelopipeda odnosno jedinične ćelije kristala

fizika

prostorna rešetka

prostorni periodični raspored točaka u kojemu svaka točka predočuje strukturni motiv definiran trima vektorima periodičnosti

fizika

prostorni kut

bezdimenzijska geometrijska veličina, omjer ploštine koju iz kugle izrezuje stožac s vrhom u središtu kugle i kvadrata polumjera te kugle

fizika

prostorno centrirana rešetka

rešetka čija jedinična ćelija na vrhovima i u središtu ima čvor

fizika

prostorvremenski

koji se odnosi na prostorvrijeme

fizika

prostorvrijeme

proširenje pojma trodimenzijskoga prostora u teoriji relativnosti, pri kojem se, uz prostorne koordinate, uvodi i četvrta koordinata razmjerna vremenu

fizika

proširena finostrukturna spektrometrija rendgenske apsorpcije

spektroskopija vezana uz pojave u području energija između 50 eV i 500 eV od apsorpcijskoga ruba elementa u uzorku u finostrukturnoj spektroskopiji rendgenskom apsorpcijom za masivnije uzorke

fizika