struna tražilica

image shadow

svjetlosna godina

jedinica za duljinu u astronomiji koja je jednaka udaljenosti koju svjetlost u vakuumu prijeđe za jednu godinu

fizika

svjetlosna jakost

osnovna veličina sustava SI, jednaka omjeru svjetlosnoga toka koji točkasti izvor emitira u prostorni kut i toga prostornoga kuta

fizika

svjetlosna množina

vremenski integral svjetlosnoga toka

fizika

svjetlosna učinkovitost

omjer ukupnoga svjetlosnoga toka izvora i uložene snage, karakteristična veličina koja ovisi o vrsti i tipu izvora

fizika

svjetlosna zraka

zraka okomita na valnu frontu vala svjetlosti kojom je prikazan idealizirani slučaj tankoga snopa vidljive svjetlosti ili drugoga elektromagnetskog zračenja

fizika

svjetlosni izvor

tijelo ili tvar koja emitira vidljivu svjetlost

fizika

svjetlosni tok

ukupni tok koji u prostorni kut emitira točkasti izvor svjetlosti

fizika

svjetlosnost

omjer svjetlosne učinkovitosti i njezine najveće vrijednosti

fizika

svjetljivost

omjer jakosti širokoga plošnog izvora svjetlosti i ploštine projekcije svjetleće površine okomite na smjer gledanja

fizika

svojstvene vrijednosti

diskretne vrijednosti energije ili drugih veličina stacionarnih stanja dobivene rješavanjem Schrödingerove jednadžbe u kvantnoj mehanici

fizika