struna tražilica

image shadow

Sunčeve pjege

privremena pojava na Suncu koja se opaža kao vidljive tamne mrlje u usporedbi sa okolnim područjem

fizika

superionski vodič

vodič u kojemu se električni naboj, odnosno električna struja prenosi ionima

fizika

supernova

eksplozija velike zvijezde pri kojoj u središtu nastaje neutronska zvijezda ili crna rupa, a vanjski se slojevi izbacuju u međuzvjezdani prostor

fizika

superplastičnost

svojstvo čvrstih materijala da se mogu plastično deformirati najmanje 200 % u odnosu na početne mjere

fizika

superpozicija titranja različitih frekvencija

titranje koje nastaje kad na isto sredstvo djeluju dva uzroka titranja različitih frekvencija

fizika

supersimetrija

simetrija koja predviđa superpartnere

fizika

superskup galaksija

mnoštvo skupova galaksija koje povezuje gravitacijska sila

fizika

superslitina

slitina izvrsnih mehaničkih svojstava

fizika

supravodič

tvar koja iskazuje svojstvo supravodljivosti

fizika

supravodljivost

pojava iščezavanja električnoga otpora na temperaturama koje su niže od kritične temperature

fizika