struna tražilica

image shadow

toplinsko rastezanje

svojstvo čvrstih i tekućih tvari da im se pri zagrijavanju povećava obujam

fizika

toplinsko zračenje

elektromagnetsko zračenje s kontinuiranim spektrom koje je opisano Planckovim zakonom zračenja

fizika

tor

izvansustavna jedinica za tlak

fizika

torij-234

kratkoživući radioaktivni izotop torija sastavljen od 90 protona i 144 neutrona

fizika

Torricellijev eksperiment

eksperiment u kojemu se dugačka cijev, zatvorena na jednome kraju i ispunjena živom, otvorenim krajem uranja u posudu sa živom, pri čemu se razina žive u cijevi spusti na približno 760 mm, a u ostatku cijevi nastaje vakuum

fizika

Torricellijev zakon

zakon koji kaže da je brzina istjecanja tekućine iz široke posude kroz mali otvor na bočnoj stijenki razmjerna kvadratnomu korijenu dubine na kojoj se nalazi otvor

fizika

torzijska konstanta

konstanta razmjernosti između momenta sile i kuta uvijanja u Hookeovu zakonu za torzijsku deformaciju

fizika

torzijska vaga

uređaj za mjerenje sile torzijskim naprezanjem niti

fizika

torzijsko njihalo

titrajni sustav sastavljen od tijela obješenoga u težištu s pomoću niti koja se može uvijati tangencijalnom silom

fizika

totalna refleksija

pojava koja se zbiva kad svjetlosna zraka upada iz optički gušćega sredstva na granicu s optički rjeđim sredstvom te se u cijelosti reflektira

fizika