struna tražilica

image shadow

translacija krutoga tijela

gibanje krutoga tijela bez rotacije, pritom se sve točke tijela gibaju po istovjetnim stazama

fizika

translacijski stupanj slobode

određeno stanje sustava koji ima kinetičku energiju zbog pravocrtnoga gibanja

fizika

transmisijska elektronska mikroskopija

elektronska mikroskopija u kojoj uski snop monokromatskih elektrona prolazi kroz vrlo tanki uzorak te pomoću elektromagnetskih leća stvara povećanu sliku uzorka

fizika

transmitirani val

val koji pri nailasku upadnoga putujućeg vala na granicu dvaju sredstava prelazi u drugo sredstvo

fizika

transverzalni val

val u kojemu karakteristična veličina titra okomito na smjer širenja vala

fizika

tranzistor

poluvodički uređaj s trima elektrodama, obično u obliku n-p-n ili p-n-p spoja

fizika

trbusi stojnoga vala

točke elastičnoga sredstva koje u stojnome valu titraju s najvećom amplitudom

fizika

trbušna ravnina

ravnina koje povezuje sve točke na kojima se događa konstruktivna interferencija u trodimenzijskome prostoru

fizika

treći Keplerov zakon

zakon o gibanju planeta u Sunčevu sustavu koji tvrdi da je omjer kuba velike poluosi eliptične staze planeta i kvadrata ophodnoga vremena jednak za sve planete Sunčeva sustava

fizika

treći Newtonov zakon

temeljni zakon gibanja koji tvrdi da se uz svaku silu koja je nastala zbog međudjelovanja tijela s drugim tijelom pojavljuje protusila na drugo tijelo, iznosom je jednaka sili koja djeluje na prvo tijelo, ali ima suprotni smjer

fizika