struna tražilica

image shadow

stohastički proces

proces koji u sebi sadržava elemente neuređenosti ili slučajnosti

fizika

stojni val

val koji nastaje kao posljedica usklađene interferencije upadnoga i reflektiranoga vala, u kojemu neke točke sredstva titraju s najvećom mogućom amplitudom, a neke uopće ne titraju

fizika

Stokesov zakon

zakon koji tvrdi da je pri gibanju kuglice kroz realni fluid sila otpora sredstva razmjerna brzini gibanja, polumjeru kuglice i viskoznosti fluida

fizika

stopa

anglo-američka jedinica za duljinu

fizika

strani kvark

kvark okusa s

fizika

stroga termodinamička ravnoteža

stanje ravnoteže zračenja i tvari u kojemu je raspodjela zračenja dana Planckovom raspodjelom s temperaturom koja odgovara temperaturi čestica

fizika

stroj

uređaj koji različite vrste energije pretvara u mehanički rad

fizika

stroj s unutarnjim izgaranjem

toplinski uređaj koji unutarnju energiju plina pretvara u koristan rad, djeluje na temelju višetaktnoga kružnog procesa u kojemu na dvjema različitim temperaturama izmjenjuje toplinu s okolinom

fizika

struja pomaka

uzrok magnetskoga polja koje nastaje u okolini kondenzatora u kojemu se električni tok mijenja s vremenom

fizika

strujna cijev

snop strujnica tekućine u gibanju koji je omeđen stvarnom ili zamišljenom cijevnom plohom

fizika