struna tražilica

image shadow

zona ravnina kristala

skup vanjskih ploha kristala međusobno usporednih presjecišta

fizika

zračenje

prijenos energije valovima ili česticama

fizika

zračenje crnoga tijela

zračenje za koje ovisnost spektralne gustoće zračenja o valnoj duljini slijedi Planckov zakon

fizika

zrcalna simetrija

simetrija koja je značajka ravninskoga lika ako ostane nepromijenjen nakon zrcaljenja na pravcu koji leži u istoj ravnini kao i lik

fizika

zvijezda

masivna kugla plazme s termonuklearnim izvorom energije koju zrači u okolni prostor i na okupu je drži gravitacija

fizika

zviježđe

dogovorni dio nebeske sfere koji je nazvan prema prepoznatljivu obrascu vidljivih zvijezda

fizika

zvjezdana dinamika

opis međudjelovanja zvijezda jednih s drugima, sa zvjezdanim skupinama i galaksijama za koji se primjenjuje sklop Newtonove gravitacije i statističke fizike

fizika

zvjezdorodna galaksija

galaksija s iznimno velikim udjelom nastanka novih zvijezda

fizika

zvrk

kruto tijelo s rotacijskom simetrijom i velikim momentom tromosti koje se vrlo brzo vrti oko svoje osi simetrije, pri čemu je stalno učvršćeno u jednoj točki koja leži na toj osi

fizika

zvučni otpor

umnožak gustoće sredstva i brzine širenja zvučnoga vala u sredstvu

fizika