struna tražilica

image shadow

kvantitativni poremećaj opažanja

poremećaj opažanja prouzročen organskim promjenama osjetnoga organa, anatomskih putova i mozga

kliničke medicinske znanosti

kvantitativni poremećaj svijesti

poremećaj svijesti koji je karakteriziran poremećenom razinom budnosti i reakcijom na vanjske podražaje

kliničke medicinske znanosti

kvantizacija

postupak kojim se kontinuirane vrijednosti analognih signala prikazuju diskretnim vrijednostima u digitalnome zapisu

sigurnosne i obrambene znanosti

kvocijent inteligencije

stupanj intelektualnoga razvoja koji označuje odnos između mentalne i životne dobi

kliničke medicinske znanosti