struna tražilica

image shadow

prsluk za spašavanje

odjevni predmet ili naprava koja, kad se pravilno nosi i upotrebljava u vodi osigurava poseban položaj i dovoljan uzgon nemoćnomu korisniku tako da mu održi dišne putove izvan vode i povećava vjerojatnost njegova spašavanja

terminološke norme

prsluk za spašavanje s automatskim djelovanjem

prsluk za spašavanje koji nakon što se obuče ne zahtijeva nikakvu daljnju radnju od svoga korisnika

terminološke norme

prsluk za spašavanje s napuhavanjem na usta

prsluk za spašavanje kojemu se uzgon stvara napuhavanjem samo ustima

terminološke norme

prsluk za spašavanje s plinskim napuhavanjem

prsluk za spašavanje kojemu se plovnost stvara napuhavanjem plinom koji se nalazi stlačen u boci

terminološke norme

prsluk za spašavanje s ručnim aktiviranjem

prsluk za spašavanje koji nakon što se obuče zahtijeva neku daljnju radnju od svog korisnika prije nego što se postigne potpuni uzgon

terminološke norme

prst

jedan od krajnjih završetaka šake

terminološke norme

prvi sloj iznutra

podstava na površini višeslojne kombinacije materijala koja je namijenjena da bude najbliža uz korisnikovu kožu

terminološke norme

pulsni oksimetar

uređaj za neinvazivno određivanje zasićenosti hemoglobina koji upotrebljava svjetlosni signal od barem dviju valnih duljina koje se odašilju kroz tkivo ili odbijaju od tkiva

terminološke norme

punjenje davatelja

punjenje eksploziva koje inicira drugo punjenje

terminološke norme

punjenje otporno na metak (ili nož ili koplje)

posebna građa slojeva materijala oblikovanih tako da se odjenu u posebnome pokrivaču i da pruže određenu zaštitu od jedne ili više opasnosti

terminološke norme