struna tražilica

image shadow

zlatni nakladnik

nakladnik časopisa u potpuno otvorenome pristupu

informacijske i komunikacijske znanosti

zlatotisak

ukrašavanje knjižnoga uveza tehnikom tiska u zlatnoj boji

informacijske i komunikacijske znanosti

značajka podjele

atribut prema kojemu se pojam može dijeliti u niz užih pojmova od kojih svaki ima različitu vrijednost toga atributa

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstvena knjiga

knjiga koja služi diseminaciji znanja i istraživačkih rezultata

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstvena knjižnica

knjižnica koja sustavno prikuplja građu iz određenih ili svih znanstvenih područja i prvenstveno je namijenjena znanstvenicima i istraživačima

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstvena komunikacija

komunikacija kojom se rezultati znanstvenih istraživanja distribuiraju među istraživačima, uključujući osobnu komunikaciju, izlaganje na skupovima i objavljivanje u znanstvenim publikacijama

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstveni časopis

časopis koji objavljuje radove iz jedne znanstvene discipline ili više njih

informacijske i komunikacijske znanosti

znanstveni nakladnik

specijalizirani nakladnik koji izdaje knjige, časopise, tekstualna izdanja, visokoškolske udžbenike te zbirke eseja koji su prošli jedan od oblika recenzijskoga postupka i služe diseminaciji znanja i istraživačkih rezultata

informacijske i komunikacijske znanosti

znanje

sačuvana, obrađena i interpretirana informacija

informacijske i komunikacijske znanosti

zrcalno mrežno mjesto

identična preslika mrežnoga mjesta koje je postavljeno na poslužitelju koje ne održava službeni domaćin, obično radi upravljanja potražnje za sadržajem mrežnoga mjesta u drugoj zemlji ili regiji

informacijske i komunikacijske znanosti