struna tražilica

image shadow

svjesno učenje

učenje usmjereno na sustavno pamćenje struktura, gramatičkih pravila i sl.

filologija

svjetski jezik

jezik kojim se služi veći broj govornika različitih materinskih jezika radi službene i neslužbene komunikacije

filologija

svršeni glagol

glagol kojim se izriče radnja koja je završila

filologija

svršenost

gramatička kategorija kojom se izriče da je glagolska radnja završila

filologija