struna tražilica

image shadow
Notice: Undefined variable: arr in /var/www/html/struna.ihjj.hr/html/browse.php on line 164

korisničko zadovoljstvo

pokazatelj uspješnosti informacijske usluge izražen omjerom između informacijske potrebe i zadovoljstva korisnika, s obzirom na pruženu uslugu, informaciju i izvor u prihvatljivom vremenskom roku

informacijske i komunikacijske znanosti

korisnik

osoba ili organizacija koja se koristi knjižničnim uslugama

informacijske i komunikacijske znanosti

korisnik podataka

osoba ili organizacija koja je ovlaštena koristiti podatke u knjižnici

informacijske i komunikacijske znanosti

korištenje građe u knjižnici

usluga koja omogućuje korisniku da u čitaonici koristi građu bez zaduživanja

informacijske i komunikacijske znanosti

korporativna odrednica

odrednica koju tvori ime nekoga korporativnog tijela

informacijske i komunikacijske znanosti

korporativna pododrednica

ime podređenoga korporativnog tijela koje se javlja kao drugi ili daljnji dio korporativne odrednice

informacijske i komunikacijske znanosti

korporativni autor

korporativno tijelo koje je zajedničkim stvaralačkim ili organizacijskim djelovanjem svojih članova stvorilo djelo

informacijske i komunikacijske znanosti

korporativno tijelo

zajednica fizičkih osoba ili organizacija koja ima određeno ime

informacijske i komunikacijske znanosti

kožni uvez

knjižni uvez kojemu je omot, a ponekad i hrbat presvučen kožom

informacijske i komunikacijske znanosti

kraćenje

metoda pretraživanja baza podataka upotrebom znakova za kraćenja ili zamjenskih znakova

informacijske i komunikacijske znanosti