struna tražilica

image shadow

proračunska situacija

situacija u kojoj se nalazi konstrukcija u nekom razdoblju u kojem se raspodjele ili procesi svih podataka pouzdanosti smatraju stalnim

terminološke norme

prorez

prvi je prodor oštrice kroz ispitni uzorak kojim se dodirne podloga

terminološke norme

prorez

taj naziv opisuje da je lanac pile prošao kroz uzorak, pri čemu je rez u sloju koji je najbliži tijelu duži od 10 mm

terminološke norme

prostorno razlučivanje

udaljenost između dvaju detalja koji se još mogu razlikovati na slici

terminološke norme

prostrijelna balistička trauma

ozljede nastale prolaskom metka ili sličnoga projektila kroz kožu

terminološke norme

prostrijelna ubodna trauma

ozljede nastale probijanjem kože nožem, kopljem ili sličnim oružjem

terminološke norme

protutlačni ventil za spajanje s opskrbnim sustavom

ventil koji je normalno zatvoren i koji kad je otvoren umetanjem odgovarajućeg plinu svojstvena spoja omogućuje protok u oba smjera

terminološke norme

provjera funkcije

mjera koja se poduzima nakon provedenih mjera održavanja u svrhu provjere je li element u stanju obavljati zahtijevanu funkciju

terminološke norme

prozor cijevi

područje rendgenske cijevi kroz koje se emitira zračenje

terminološke norme

prsluk otporan na metak (ili nož ili koplje)

opće ime za odjevni predmet bez rukava koji pokriva dio trupa ili cijeli trup i dio trbuha

terminološke norme