struna tražilica

image shadow

promidžba domaćih proizvoda

nacionalna mjera kojom država članica promiče kupnju domaćih proizvoda što je protivno odredbama o slobodi kretanja robe u EU-u

pravo

proračun određen aktivnostima

proračun u kojemu se proračunska sredstva i resursi strukturiraju prema namjeni i na način da se može vidjeti koje se politike promiču, koje su aktivnosti predviđene u njihovu provođenju, sredstva koja se na njih troše te broj ljudi koji u svakoj od njih sudjeluje

pravo

proračunska bilanca

odnos između proračunskih prihoda i rashoda u određenome trenutku koji je negativan kada postoji deficit, a pozitivan kada postoji suficit

pravo

proračunska institucija

institucija koja odlučuje o proračunu i usvaja nacrt godišnjega proračuna

pravo

proračunska načela

načela prema kojima se izrađuje i izvršava opći proračun EU-a, a uključuju načelo proračunskoga jedinstva, proračunske točnosti, godišnjega razdoblja, proračunske uravnoteženosti, obračunske jedinice, proračunske univerzalnosti, specifikacije proračuna, transparentnosti proračuna te načelo dobroga financijskog upravljanja

pravo

proračunska razlika

razlika između doprinosa koje pojedine države članice uplaćuju i koristi koje dobivaju iz općega proračuna EU-a

pravo

proračunska sredstva

sredstva općega proračuna EU-a odobrena za rashode, a obuhvaćaju diferencirana i nediferencirana sredstva

pravo

proračunski nadzor

postupak uveden Paktom o stabilnosti i rastu kojim Komisija nadzire razvoj stanja nacionalnoga proračuna i državnoga duga u državama članicama radi jačanja proračunske discipline i sprečavanja prekomjernoga deficita, a čije su mjere postrožene novim uredbama iz studenoga 2011. i omogućuju poduzimanje sankcija zbog nepoštivanja fiskalnih pravila u državama članicama čija je valuta euro

pravo

proračunski naredbodavac

osoba u svakoj instituciji koja je odgovorna za izvršenje proračunskih prihoda i rashoda u skladu s načelom dobroga financijskog upravljanja te za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima zakonitosti i pravilnosti

pravo

proračunski postupak

postupak u kojemu Komisija podnosi prijedlog nacrta godišnjega proračuna Europskomu parlamentu i Vijeću, a Europski ga parlament, nakon što dobije stajalište Vijeća, usvaja ili donosi izmjene koje Vijeće mora odobriti ili se, u slučaju neodobravanja, pokreće postupak mirenja za proračun pa članovi Vijeća i Europskoga parlamenta moraju prihvatiti zajednički prijedlog Odbora za mirenje nakon čega predsjednik Europskoga parlamenta može proglasiti godišnji proračun konačno usvojenim

pravo