struna tražilica

image shadow

promjena entalpije

razlika entalpija produkata i reaktanata ili entalpija kemijske reakcije

kemija

promjena entropije

mjera za razliku toplinskoga sadržaja molekula produkata i reaktanata

kemija

propargilni tip 1,3-dipolarnih spojeva

1,3-dipolarni spojevi koji u jednoj od rezonantnih struktura imaju trostruku i jednostruku vezu

kemija

propelani

zasićeni ugljikovodici u kojima ugljikovi atomi tvore tri prstena koji imaju zajedničku ugljik-ugljik kovalentnu vezu

kemija

propipeta

gumena loptica s ventilima za izdušivanje zraka, usisa otopine i ventila za ispuštanje otopine koja se upotrebljava za pipetiranje

kemija

prošireni periodni sustav elemenata

periodni sustav elemenata kojemu je dodana 8. perioda za kemijske elemente koji još nisu nađeni u prirodi ili sintetizirani, ali se pretpostavlja da postoje

kemija

protaktinij

kemijski element atomskoga broja 91, 7. periode i 3. skupine, gustoće 15,37 g/cm3, tališta na 1845 °C i vrelišta na 4027 °C

kemija

protočni članak

elektrokemijski članak u kojemu otopina analita teče stalnom brzinom kroz mirujuću cjevastu elektrodu

kemija

protok

obujam pokretne faze koji prođe kromatografskim stupcem u jedinici vremena

kemija

proton-akceptor

baza koja prima proton od kiseline

kemija