struna tražilica

image shadow

upitivač

radarski primopredajnik sustava sekundarnoga nadzornog radara koji odašilje identifikacijske upite odgovaračima na zrakoplovu te prima njihov kodirani odgovor

tehnologija prometa i transport

upornica

element rešetkaste konstrukcije koji nosi tlačna opterećenja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

uprava zračnoga prometa

organizacija odgovorna za pružanje usluga korisnicima zračnoga prometa unutar granica određene države ili u međunarodnome zračnom prostoru ako ju je za to ovlastila Organizacija za međunarodno civilno zrakoplovstvo

tehnologija prometa i transport

upravitelj leta

integrirani upravljačko-prikaznički sustav za optimalno vođenje zrakoplova koji pilotu osigurava vizualni prikaz podataka i komanda potrebnih za upravljanje letom te navigaciju preko odgovarajućih elektromehaničkih prikaznika

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

upravljačka ploča

ploča s prekidačima i drugim električnim uređajima za upravljanje procesima u zrakoplovu i njihovo nadziranje

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

upravljačke površine

pomične površine smještene na različitim dijelovima zrakoplova koje omogućuju pilotu upravljanje položajem zrakoplova

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

upravljački sustav zrakoplova

sustav za upravljanje letom zrakoplova koji se sastoji od upravljačkih površina, upravljačkih uređaja u pilotskoj kabini, spojnih veza i potrebnih operativnih mehanizama za upravljanje smjerom leta te upravljačkih uređaja motora

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

upravljanje pogreškom

proces otkrivanja i reagiranja na pogrešku protumjerama koje smanjuju ili otklanjaju njezine posljedice te smanjuju vjerojatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova

pravo

upravljanje protokom zračnoga prometa

funkcija uspostavljena radi potpore odvijanju sigurna, redovita i ubrzana protoka zračnoga prometa uz maksimalnu uporabu kapaciteta kontrole zračnoga prometa i uz odgovarajući opseg prometa

tehnologija prometa i transport

upravljanje rizikom

planiranje, raščlanjivanje i uspostavljanje mjera zaštite te praćenje i unapređivanje sigurnosne razine

tehnologija prometa i transport