struna tražilica

image shadow

temeljni T

raspored instrumenata na ploči pri kojemu su četiri ključna instrumenta raspoređena u obliku slova T

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

temeljnih šest instrumenata

raspored šest instrumenata na prikazničkoj ploči u dva reda po tri instrumenta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

TEMP izvješće

izvješće s kodiranim podatcima dobivenim radiosondažnim visinskim mjerenjem tlaka, temperature, relativne vlažnosti te smjera i brzine vjetra

geofizika

teret

stvari koje se prevoze zrakoplovom, osim pošte i prtljage

tehnologija prometa i transport

teretni list

ugovor o prijevozu robe zrakom između pošiljatelja i prijevoznika

tehnologija prometa i transport

teretni zrakoplov

zrakoplov namijenjen isključivo prijevozu tereta

tehnologija prometa i transport

teška nezgoda

nezgoda koja bi mogla dovesti do zrakoplovne nesreće

tehnologija prometa i transport

tetiva

dužina koja spaja prednji i zadnji brid aeroprofila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

težinski čimbenik popunjenosti

ostvareni tonski kilometri izraženi kao postotak raspoloživih tonskih kilometara

tehnologija prometa i transport

tlocrtni oblik krila

oblik tlocrtne projekcije krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika