struna tražilica

image shadow

segment završnoga prilaženja

dio postupka instrumentnoga prilaženja od preletišta ili točke završnoga prilaženja do uzletno-sletne staze, zračne luke ili točke neuspjeloga prilaženja

tehnologija prometa i transport

sektor

dio kontroliranoga područja ili dio područja letnih informacija

tehnologija prometa i transport

sekundarni nadzorni radar

nadzorni radarski sustav koji aktivnim signalom odjeka određuje poziciju zrakoplova

tehnologija prometa i transport

sekundarni radar

radarski sustav u kojemu signal odaslan s jedne postaje potiče odašiljanje radiosignala s druge postaje

tehnologija prometa i transport

selektivno raspoznavanje

sposobnost odgovarača da na radarski upit sa zemlje, iz plovila ili iz drugoga zrakoplova automatski pošalje posebno kodiran odgovor koji može prepoznati samo isti takav primopredajnik

tehnologija prometa i transport

shema stručnosti za lokaciju

shema koja prikazuje metode u skladu s kojima imatelj dozvole kontrolora zračnoga prometa održava svoju stručnost

tehnologija prometa i transport

signal

električni ili elektromagnetski kodirani podatak u obliku prikladnome za prijenos, obradbu i prikaz

tehnologija prometa i transport

signalizator gubitka uzgona

mehanički ili elektronički uređaj koji se oglašuje zvučnim upozorenjem u slučaju približavanja gubitku uzgona

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

signalizator prekoračenja brzine

uređaj koji zvučnim signalom upozorava na prekoračenje maksimalne brzine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

sigurna brzina u uzlijetanju

brzina u uzlijetanju određena tako da zrakoplov može sigurno uzletjeti uz pretpostavljeno otkazivanje jednoga motora

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika