struna tražilica

image shadow

oblak

prozirni ili neprozirni dio prostora u atmosferi koji sadržava sitne kapljice ili kristaliće nastale od vodene pare

geofizika

oblasna kontrola

kontrola zračnoga prometa za kontrolirane letove u kontroliranim područjima

tehnologija prometa i transport

oborina

skupina vodenih čestica u tekućemu ili krutome stanju nastala kondenzacijom vodene pare u atmosferi, koja iz oblaka pada na tlo ili se stvara na predmetima na tlu

geofizika

obrazac za praćenje napredovanja leta

obrazac na kojemu nadležni kontrolor zračnoga prometa upisuje i provjerava sve nužne podatke o napredovanju, izvršenju i promjenama na cjelokupnome letu ili dijelu leta pod svojom nadležnošću

tehnologija prometa i transport

očekivano vrijeme prilaženja

vrijeme kad kontrola zračnoga prometa očekuje da će zrakoplov u dolasku, nakon kašnjenja, napustiti točku čekanja u skladu s odobrenjem da bi završio prilaženje za slijetanje

tehnologija prometa i transport

odašiljač kuta poniranja

radionavigacijsko sredstvo koje pilotu daje informaciju o kutu poniranja zrakoplova u fazi slijetanja na uzletno-sletnu stazu

tehnologija prometa i transport

odašiljač pravca slijetanja

radionavigacijsko sredstvo za određivanje kursa zrakoplova u odnosu na produženu središnju os uzletno-sletne staze

tehnologija prometa i transport

odašiljanje naslijepo

odašiljanje jedne radiopostaje prema drugoj u okolnostima u kojima se ne može uspostaviti dvosmjerna komunikacija, ali se pretpostavlja da druga radiopostaja može primiti poruku

tehnologija prometa i transport

odgovarač

radarski primopredajnik sustava raspoznavanja zrakoplova koji na upit zemaljskoga upitivača odašilje kodirani identifikacijski signal

tehnologija prometa i transport

odobrenje kontrole zračnoga prometa

dopuštenje zrakoplovu da nastavi let pod uvjetima koje je utvrdila mjerodavna kontrola zračnoga prometa

tehnologija prometa i transport