struna tražilica

image shadow

maksimalna strukturna masa za uzlijetanje

najveća dopuštena masa zrakoplova za uzlijetanje s obzirom na čvrstoću elemenata zrakoplovne konstrukcije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

maksimalna strukturna masa za voženje

najveća dopuštena masa zrakoplova koja je od najveće dopuštene mase zrakoplova za uzlijetanje veća za masu goriva potrebnoga za paljenje i zagrijavanje motora, voženje do položaja za početak zaleta i stajanje do početka zaleta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

maksimalna trajna snaga

najveća snaga koju motor proizvodi bez vremenskoga ograničenja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

mali propad

propad koji zahvaća područje promjera manjega od 4 km

geofizika

manevar zračnih snaga

angažiranje vatrene moći zrakoplovstva i drugih sredstava radi postizanja strateških, operativnih ili taktičkih ciljeva ratovanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

manevarska površina

dio aerodroma za uzlijetanje, slijetanje i vožnju zrakoplova, isključujući stajanke

tehnologija prometa i transport

marker

radiofar koji pilotu daje obavijest o vodoravnoj udaljenosti zrakoplova od praga uzletno-sletne staze

tehnologija prometa i transport

masa zrakoplova bez goriva

ukupna masa zrakoplova bez goriva jednaka zbroju suhe operativne mase i putnoga tereta

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

masa zrakoplova u uzlijetanju

ukupna masa zrakoplova na početku zaleta za uzlijetanje

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

maseni protokomjer goriva

protokomjer za mjerenje masene količine goriva protekle iz spremnika u motor u jedinici vremena

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika