struna tražilica

image shadow

kiša

oborina u obliku vodenih kapi promjera većega od 0,5 mm

geofizika

kišomjer

uređaj za mjerenje količine oborine

geofizika

klasifikacijski broj zrakoplova

broj koji izražava relativno djelovanje zrakoplova na kolnik za specifične standardne kategorije podtla

tehnologija prometa i transport

klima

vremenski uvjeti na nekome području tijekom dugogodišnjega razdoblja

geofizika

klipni motor

toplinski stroj s unutarnjim izgaranjem koji pravocrtno gibanje jednoga klipa ili više klipova zbog razlike tlakova pretvara u rotacijsko gibanje radilice

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

kodirajući visinomjer

visinomjer s ugrađenim uređajem za generiranje električnoga signala s podatkom o visini

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

koeficijent otpora

bezdimenzijski parametar sile aerodinamičkoga otpora jednak omjeru sile otpora i umnoška dinamičkoga tlaka i referentne površine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

koeficijent tlaka

bezdimenzijski parametar tlaka jednak omjeru relativnoga tlaka i referentnoga dinamičkog tlaka

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

koeficijent upijanja

mjera svojstva upijanja zračenja

geofizika

koeficijent uzgona

bezdimenzijski parametar sile aerodinamičkoga uzgona jednak omjeru sile uzgona i umnoška dinamičkoga tlaka i referentne površine

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika