struna tražilica

image shadow

gornjaka

gornja površina krila

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

govorna komunikacija

razmjena govornih poruka između dviju radiopostaja analognim ili digitalnim signalima na određenoj frekvenciji

tehnologija prometa i transport

gradijent penjanja

omjer postignute visine i prijeđenoga horizontalnog puta izražen u postotcima

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

gradijentni vjetar

teoretski vjetar koji prikazuje neubrzano i nedivergentno atmosfersko strujenje kod ravnoteže vodoravne sile gradijenta tlaka, vodoravne komponente Coriolisove sile i centrifugalne sile

geofizika

građanski sumrak

sumrak u kojemu je položaj Sunca od 0° do 6° ispod horizonta

geofizika

granica odobrenja

točka do koje je jedinica kontrole zračnoga prometa odobrila zrakoplovu kretanje

tehnologija prometa i transport

granični sloj

sloj u zračnoj struji na koji utječe blizina tijela oko kojega zrak struji

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

gravitacijski sustav za napajanje gorivom

sustav za napajanje gorivom u kojemu se tijek goriva osigurava prirodnim padom zbog gravitacijske sile

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

gravitacijsko izbacivanje

izbacivanje tereta iz zrakoplova djelovanjem gravitacijske sile

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

grupni let

let u kojemu dva zrakoplova ili više njih lete u istome smjeru uz održavanje horizontalnoga i visinskoga odstojanja

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika