struna tražilica

image shadow

flotna masa

prosječna suha operativna masa za flotu ili skupinu zrakoplova istoga modela i konfiguracije

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Fowlerovo zakrilce

zakrilce koje se pri aktiviranju pomiče iz svojega ležišta u krilu i istodobno zakreće za željeni kut

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

funkcionalni blok zračnoga prostora

blok zračnoga prostora utvrđen na temelju operativnih zahtjeva radi cjelovitijega upravljanja zračnim prostorom bez obzira na postojeće državne granice

tehnologija prometa i transport