struna tražilica

image shadow

Europska baza zrakoplovnih podataka

organizirani skup zrakoplovnih informacija predviđenih za objavu putem Objedinjenoga paketa i drugih podataka važnih za nesmetano odvijanje zračne plovidbe

tehnologija prometa i transport

Europska konferencija civilnoga zrakoplovstva

međuvladina organizacija osnovana radi promicanja kontinuiranoga razvoja sigurnoga, učinkovitoga i održivoga europskog sustava zračnoga prijevoza

tehnologija prometa i transport

Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe

međunarodna organizacija kontrole zračne plovidbe osnovana radi razvoja paneuropskoga sustava upravljanja zračnom plovidbom

tehnologija prometa i transport