struna tražilica

image shadow

CLIMAT izvješće

kodirano izvješće o prizemnim meteorološkim podatcima u proteklome mjesecu na odabranim postajama

geofizika

crta kursa

produžetak uzdužne osi zrakoplova u prostor

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

crta puta

projekcija središta mase zrakoplova na Zemlju

zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika