struna tražilica

image shadow

zanaglasnica

riječ koja nema vlastitoga naglaska, nego se naslanja na riječ ispred sebe i s njom čini jednu naglasnu cjelinu

filologija

zarez

pravopisni znak kojim se označuje inverzija rečeničnih dijelova ili surečenica, suprotnost, umetanje ili naknadno dodavanje te kojim se odjeljuju desetinke od cijeloga broja

filologija

zastarjeli naziv

naziv koji se upotrebljavao u prošlosti, ali više nije u uporabi

filologija

zastarjelica

riječ ili izraz na prijelazu iz aktivnoga u pasivni leksik

filologija

zaštitno ime

osobno ime s negativnim sadržajnim predznakom koje se nadijeva djeci da bi se zaštitila od zloduha i demona

filologija

zatvoreni slog

slog koji završava suglasnikom

filologija

zavisna surečenica

surečenica u zavisnosloženoj rečenici čiji je sadržaj podređen sadržaju glavne surečenice u koju se uvrštava

filologija

zavisnosložena rečenica

složena rečenica u kojoj se zavisna surečenica uvrštava u ustrojstvo osnovne surečenice

filologija

zijev

uzastopni ostvaraj dvaju ili više samoglasnika u riječi ili na granici dviju riječi

filologija

značenje

pojedinačna okolnost, pojam ili stvar koja je kojoj drugoj pojedinačnoj okolnosti, pojmu ili stvari trajno pridružena i to na takav način da na nju upućuje i da umjesto nje stoji

filologija