struna tražilica

image shadow

vertikalna raznolikost

raznolikost jezičnih sustava različitih skupina govornika u istome vremenu i na istome području

filologija

veznik

nepromjenjiva riječ kojom se povezuju riječi, skupine riječi ili rečenice

filologija

veznik suprotnih rečenica

veznik koji povezuje suprotne surečenice

filologija

vid

gramatička kategorija glagola kojom se izriču razlike u trajanju određene radnje

filologija

vikifikacija

prepoznavanje i povezivanje riječi u tekstu s postojećim mrežnim člancima na Wikipediji

filologija

višefunkcionalnost

obilježje standardnoga jezika da ima više funkcija te se u skladu s tim funkcijama raslojava na funkcionalne stilove

filologija

višejezičnost

sposobnost govornika da se služi trima jezicima ili više njih

filologija

višekulturnost

poistovjećivanje pojedinca s više kultura

filologija

višerazinska anotacija

anotacija koja obuhvaća više jezičnih razina

filologija

višerječan

koji se sastoji od dviju ili više riječi

filologija