struna tražilica

image shadow

uklopljena dvojezičnost

dvojezičnost koja nastaje kad se oba jezika upotrebljavaju u zajednici

filologija

ulaznik

glas oblikovan zračnom strujom koja ulazi u usta

filologija

umanjenica

izvedenica koja označuje da je ono što je označeno osnovnom riječju umanjeno ili malo

filologija

umetanje glasova

unošenje samoglasnika između dvaju suglasnika

filologija

umjetna inteligencija

područje računalne znanosti koje se bavi izradom programa i sustava koji mogu automatski izvršavati zadatke za koje je potreban neki oblik inteligencije

filologija

umjetni jezik

jezik koji je tko planski izmislio

filologija

unaprjeđenje kvalitete prijevoda

postupci kojima je cilj podizanje kvalitete prijevoda na razini preciznosti izbora leksičkih jedinica i nazivlja, gramatičke točnosti, izbora primjerenoga stilskog registra i oblikovanja teksta

filologija

unigram

sekvencija koja se sastoji od jedne riječi unutar teksta korpusa

filologija

univerbizacija

postupak s pomoću kojega se višerječne sintaktičke konstrukcije preobražavaju u jednu riječ

filologija

unos

jezik koji netko sluša ili prima i iz kojega može učiti

filologija