struna tražilica

image shadow

tekstna deiksa

deiksa kojom se unutar teksta upućuje na sadržajnu povezanost dijelova teksta

filologija

tekstni model prevođenja

model prevođenja pri kojemu je glavni kriterij prikladnost zamjene jezičnih znakova polaznoga teksta jezičnim znakovima ciljnoga teksta uz očuvanje i forme i sadržaja

filologija

tekstno jezikoslovlje

jezikoslovno područje koje proučava tekst kao cjelovitu komunikacijsku i gramatičku strukturu

filologija

tema

semantička uloga u ciljnoj domeni lanca radnje

filologija

tema

dio iskaza koji sadržava poznatu obavijest

filologija

temeljna korisnica

korisnica jezika na razinama A1 i A2 prema globalnoj ljestvici zajedničkih referentnih razina

filologija

temeljni korisnik

korisnik jezika na razinama A1 i A2 prema globalnoj ljestvici zajedničkih referentnih razina

filologija

teoforno ime

ime koje sadržava osnovu bog ili teonim

filologija

teonim

ime božanstva

filologija

teorija govornih činova

proučavanje govornih činova utemeljeno na opisivanju mogućnosti čovjekova djelovanja s pomoću jezičnih obrazaca

filologija