struna tražilica

image shadow

paragon

metonimijski idealizirani kognitivni model u kojemu jedan član kategorije predstavlja ideal te kategorije

filologija

paronim

riječ koja se slično izgovara i piše kao koja druga riječ, ali ima različito značenje

filologija

pars pro toto

metonimija u kojoj se dio jednoga entiteta upotrebljava za identifikaciju cijeloga toga entiteta

filologija

parsemsko stablo

prikaz raščlanjene rečenice u obliku stabla u računalnoj obradi jezika

filologija

parser

računalni program za analizu rečenice do osnovnih sintaktičkih kategorija ili do riječi

filologija

parsiranje

raščlanjivanje rečenice u računalnoj obradbi jezika

filologija

parsirati

raščlaniti rečenicu u računalnoj obradbi jezika

filologija

pasiv

glagolsko stanje kojim se izriče radnja koju trpi subjekt

filologija

pasivna dvojezičnost

dvojezičnost koja uključuje razumijevanje govora i čitanje, ali ne uključuje govorenje i pisanje na drugome jeziku

filologija

pasivni leksik

riječi koje govornik ne upotrebljava, koje su zastarjele i nestale iz uporabe, ali koje govornik suvremenoga jezika uglavnom prepoznaje i razumije

filologija